สินค้าพรีเมี่ยมจากวัสดุรักษ์โลก Eco Premium gift – Love me, Love the EARTH

          สินค้าพรีเมี่ยมจากวัสดุรักษ์โลก ในปัจจุบัน ‘ โลก ’ เปลี่ยนแปลงและหมุนไปอย่างรวดเร็ว เราได้ทิ้งขว้างทรัพยากรอันมีค่าไว้ข้างหลังมากมาย คงจะดีไม่น้อยถ้าเรานั้นจะกลับมามองถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ และนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและคนในชุมชน              แบรนด์ HILMYNA ( ฮิลมายน่า ) ขอนำเสนอ สินค้าพรีเมี่ยมจากวัสดุรักษ์โลก เพื่อส่งมอบความรู้สึกดีๆ แทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าคนพิเศษและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้น่าจดจำ อ่านเพิ่มเติม มอบ…

ถุงพลาสติกเหลือใช้ ช่วยลดโลกร้อน – Fuse Recycle Plastic bag by HILMYNA

ถุงพลาสติกเหลือใช้ ช่วยลดโลกร้อน – Fuse Recycle Plastic bag by H I L M Y N A ถุงพลาสติกเหลือใช้  ในแต่ละวัน… มีปริมาณการใช้ ถุ ง พ ล า ส ติ ก ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ คน และสัตว์…

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.