ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรต้องรู้ ! – Paper Size

ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรต้องรู้ ! – Paper Size ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรรู้ ! ในยุคที่ เทคโนโลยี เข้ามามี บทบาทสำคัญ กับชีวิตของเรามากขึ้น ย่อมทำให้เกิด  การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งวิถีชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และบางสิ่งที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทลง จนเลือนหายไปในที่สุด หนึ่งในนั้น คือ เจ้ากระดาษแผ่นเล็ก ๆ ที่ทุกคนเคยหยิบใช้กันอย่างชินมือ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ …

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.