Return & Fund policy

Shop Header Twelve

ข้อกำหนดนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าและคืนเงิน

ทางแบรนด์ HILMYNA(ฮิลมายนา) ยินดีรับฟังทุกข้อปัญหาจากคุณลูกค้าในตัวสินค้าและบริการของเราหากสินค้ามีปัญหาต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า หรือคืนเงินทางเรามีนโยบายดังนี้

เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า

 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ช่องทางไลน์
 3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ สามารถแจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี คุณลูกค้าสามารถถ่ายภาพหรือวีดีโอไว้ประกอบเป็นหลักฐานเพื่อยื่นเคลมกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์ได้
 4. ทางแบรนด์ HILMYNA(ฮิลมายนา) จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านทันที
 5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ Infohilmyna@gmail.com หรือ Line official : @hilmyna ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืน

สินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงิน หรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี
 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์
 4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

หมายเหตุ: ทาง HILMYNA(ฮิลมายนา) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต
 • กลุ่มสินค้า ล้างสต็อค Clearance ราคาพิเศษ
 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หากไม่แล้ว อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อทางทีมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่ายช่องทางอีเมล์ Infohilmyna@gmail.com หรือ Line official : @hilmyna
เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก HILMYNA(ฮิลมายนา) แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่เราได้ทันทีตามที่อยู่ บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สูติโอ จำกัด เลขที่166/108 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

contact us web 02

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ จะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณลูกค้าภายในเวลา 7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.