เคสสเปรย์แอลกอฮอล์จากหนังแท้รีไซเคิล (Bonded Leather)

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Case Spray
เคสสเปรย์แอลกอฮอล์จากหนังแท้รีไซเคิล
(Bonded Leather)

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

H I L M Y N A   X   A P E C 2 0 2 2

             กระทรวงการต่างประเทศ และ ในการจัดประชุมนานาชาติAPEC ได้มีการหารือเกี่ยวกับ การศึกษาเชิงลึกในตลาด MSMEs หรือ ผู้ประกอบการไทยระดับSMEs ขนาดกลาง ว่าต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการทำการค้าระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ครอบคลุมและยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นได้ โดยทักษะหนึ่งที่ต้องการเสริมเข้ามานั่นก็คือ การทำการค้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมทันสมัย อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนAPEC 2565 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 

และจากการที่เรา “HILMYNA” ภายใต้การดูแลของ บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ได้ทำการออกแบบ สินค้าจากวัสดุรีไซเคิลชิ้นนี้เป็นพิเศษขึ้นมาให้กับกระทรวงการต่างประเทศสำหรับ APEC 2022 โดยเฉพาะ ซึ่งเราได้ทำการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลที่ลดการผลิตขึ้นใหม่ เหลือทิ้งกากเคมีและขยะให้น้อยที่สุด แต่ยังคงความสามารถในการขึ้นรูปและดีไซน์ให้น่าใช้ และเนื้อสัมผัสที่รับรู้ได้ถึงคุณภาพ “Bonded Leather” หรือหนังแท้รีไซเคิล จึงเป็นเสมือนพระเอกในกรผลิตสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก สำหรับผู้สื่อข่าวที่ติดตามสุดยอดผู้นำการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค หรือ APEC กว่า 2,500 คน

H I L M Y N A   X   A P E C 2 0 2 2

             กระทรวงการต่างประเทศ และ ในการจัดประชุมนานาชาติAPEC ได้มีการหารือเกี่ยวกับ การศึกษาเชิงลึกในตลาด MSMEs หรือ ผู้ประกอบการไทยระดับSMEs ขนาดกลาง ว่าต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการทำการค้าระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ครอบคลุมและยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นได้ โดยทักษะหนึ่งที่ต้องการเสริมเข้ามานั่นก็คือ การทำการค้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมทันสมัย อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนAPEC 2565 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 

และจากการที่เรา “HILMYNA” ภายใต้การดูแลของ บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ได้ทำการออกแบบงานชิ้นนี้เป็นพิเศษให้กับกระทรวงการต่างประเทศสำหรับ APEC 2022 โดยเฉพาะ ซึ่งเราได้ทำการเลือกใช้วัสดุที่ลดการผลิตขึ้นใหม่ เหลือทิ้งกากเคมีและขยะให้น้อยที่สุด แต่ยังคงความสามารถในการขึ้นรูปและดีไซน์ให้น่าใช้ และเนื้อสัมผัสที่รับรู้ได้ถึงคุณภาพ “Bonded Leather” หรือหนังแท้รีไซเคิล จึงเป็นเสมือนพระเอกในกรผลิตสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก สำหรับผู้สื่อข่าวที่ติดตามสุดยอดผู้นำการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค หรือ APEC กว่า 2,500 คน

เคสสเปรย์แอลกอฮอล

อ่านเพิ่มเติม ของที่ระลึกในงานApec 2022

             เคสสเปรย์แอลกอฮอล์จากหนังแท้รีไซเคิล (Bonded Leather) มาพร้อมกับการ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์จากฟางข้าว และแอลกอฮอล์น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยดีไซน์แปลกตา เนื่องจากทางเราออกแบบให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นแห่งแรกแล้ว ภายใต้สัมผัสของวัสดุที่แข็งแรงแต่นุ่มนวล ก็ประกอบไปด้วยฝีเย็บจากทีมช่างฝีมือไทยของทางเราทุกตารางนิ้ว เป็นงานHandmade หรืองานประกอบมือ ที่นอกจากจะใช้ได้จริง ยังส่งต่อ สนับสนุน และแสดงออกถึงการผลิตงานคุณภาพสูงในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

นอกจากตัวเคสที่ผลิตจากเศษหนังแท้ขึ้นรูปใหม่ Function การใช้งานล้วนดูดีและใช้งานง่ายในเวลาเดียวกัน เคสสเปรย์ชิ้นนี้ สามารถคล้องคอได้ โดยสายคล้องคอผลิตจากพาราคอร์ด (Paracord) คุณภาพดี คงทน สวยงาม และสามารถคล้องกระเป๋าได้ด้วยสายตัวสั้น อีกทั้งยังเก็บนามบัตรไปพร้อมๆกับการ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ในเวลาเดียวกัน จึงสะดวกพก สะดวกใช้ ไม่ต้องปิดเปิดกระเป๋าหลายใบ

หากพูดถึงการ์ดสเปรย์ที่บรรจุในของพรีเมี่ยมรักษ์โลกชิ้นนี้ จุดที่น่าสนใจจะอยู่ที่ การนำฟางข้าวรวมทั้งแกนข้าวโพดเหลือทิ้งมาผลิตใหม่รวมกับเศษพลาสติก ขึ้นรูปออกมาเป็นการ์ดบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ภายใน 4-5 ปี เมื่อฝังดิน หรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ที่บรรจุอยู่ก็เป็น Food grade ซึ่งไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ และทางเรายังคัดสรรกลิ่นให้สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยกลิ่นดอกกล้วยไม้ และ กลิ่นดอกบัว

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกชิ้นนี้ นอกจากจะผลิตขึ้นตามแนวคิดความร่วมมือด้านการพัฒนาSMEs ขนาดกลางแล้ว ก็ยังประกอบด้วยหลายส่วนที่สอดคล้องกับแนวความคิดหลัก BCG ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

             เคสสเปรย์แอลกอฮอล์จากหนังแท้รีไซเคิล (Bonded Leather) มาพร้อมกับการ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์จากฟางข้าว และแอลกอฮอล์น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยดีไซน์แปลกตา เนื่องจากทางเราออกแบบให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นแห่งแรกแล้ว ภายใต้สัมผัสของวัสดุที่แข็งแรงแต่นุ่มนวล ก็ประกอบไปด้วยฝีเย็บจากทีมช่างฝีมือไทยของทางเราทุกตารางนิ้ว เป็นงานHandmade หรืองานประกอบมือ ที่นอกจากจะใช้ได้จริง ยังส่งต่อ สนับสนุน และแสดงออกถึงการผลิตงานคุณภาพสูงในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

นอกจากตัวเคสที่ผลิตจากเศษหนังแท้ขึ้นรูปใหม่ Function การใช้งานล้วนดูดีและใช้งานง่ายในเวลาเดียวกัน เคสสเปรย์ชิ้นนี้ สามารถคล้องคอได้ โดยสายคล้องคอผลิตจากพาราคอร์ด (Paracord) คุณภาพดี คงทน สวยงาม และสามารถคล้องกระเป๋าได้ด้วยสายตัวสั้น อีกทั้งยังเก็บนามบัตรไปพร้อมๆกับการ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ในเวลาเดียวกัน จึงสะดวกพก สะดวกใช้ ไม่ต้องปิดเปิดกระเป๋าหลายใบ

หากพูดถึงการ์ดสเปรย์ที่บรรจุในของพรีเมี่ยมรักษ์โลกชิ้นนี้ จุดที่น่าสนใจจะอยู่ที่ การนำฟางข้าวรวมทั้งแกนข้าวโพดเหลือทิ้งมาผลิตใหม่รวมกับเศษพลาสติก ขึ้นรูปออกมาเป็นการ์ดบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ภายใน 4-5 ปี เมื่อฝังดิน หรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ที่บรรจุอยู่ก็เป็น Food grade ซึ่งไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆต่อผู้ใช้ และทางเรายังคัดสรรกลิ่นให้สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยกลิ่นดอกกล้วยไม้ และ กลิ่นดอกบัว

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกชิ้นนี้ นอกจากจะผลิตขึ้นตามแนวคิดความร่วมมือด้านการพัฒนาSMEs ขนาดกลางแล้ว ก็ยังประกอบด้วยหลายส่วนที่สอดคล้องกับแนวความคิดหลัก BCG ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดสินค้าเชิงลึก

ขนาด กว้าง 2x ยาว 6.5x สูง 11cm. ไม่รวมสายคล้องคอ และสายคล้องกระเป๋า

ด้านหน้ามีช่องใส่บัตรประจำตัวขนาดมาตรฐาน

ช่องกลางสำหรับบรรจุการ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์จากฟางข้าวโดยเฉพาะ

ด้านหลังสามารถเก็บนามบัตรได้สูงสุด 5ใบ

ตัวเคสมาพร้อมสายคล้องคอ และสายคล้องกระเป๋า

ปั๊มจม และสกรีนโลโก้ APEC2022 ด้านหลังเคส

ตัววัสดุ สามารถเลือกสี 2 สี ได้แก่ สีดำและน้ำตาล

ระยะเวลาการผลิต 45 วันทำการ สำหรับการผลิตขั้นต่ำที่ 300 ชุด

.jpg

HILMYNA HANDMADE ภายใต้ความดูแลของ บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้โอกาสและความไว้วางใจกับทางเราในผลิตงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญสู่สายตานานาประเทศ และที่สุด คือการเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม SME ไทย และ OTOP ว่าสามารถผลิตสินค้าซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์และเต็มไปด้วยคุณภาพได้ ไม่แพ้ประเทศอื่นใดในโลก 

หากท่านกำลังมองหา ผู้ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม หรือของพรีเมี่ยมรักษ์โลกภายในประเทศที่มีศักยภาพ สามารถfollow up กระบวนการผลิตให้แก่ท่านได้ในทุกprocess เรามีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านเสมอ จากประสบการณ์กว่า 400 บริษัทในไทยและต่างประเทศ และกว่า 12ปี ในแวดวงสินค้าเครื่องหนัง สินค้าพรีเมี่ยมจากหนัง สมุดประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้ารักษ์โลกทุกประเภท ท่านจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า เราจะใส่ใจ และผลิตงานที่มีมาตรฐานให้แก่ท่านได้ 

เรียบง่าย มีคุณค่าเป็นแนวคิดง่ายๆ ในการประกอบธุรกิจของเรามากว่าทศวรรษ ที่สร้างความประทับใจ จากผู้สั่งผลิต ถึงผู้รับสินค้าไม่รู้จบ  

ให้เรา “HILMYNA” เป็นที่ปรึกษาการสั่งผลิตสินค้า Corporate gift, Premium Gift, สินค้ารักษ์โลก และของพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกประเภทได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าที่มีคุณภาพที่บ่งบอกidentityสำหรับภายในองค์กรหรือส่งต่อให้ลูกค้าของคุณ 

“ติดต่อทีมงาน”QR-line-premiumgift-พรีเมี่ยมกิฟท์คุณตรอง
085-507-7766
093-646-4405

อ่านเพิ่มเติม….

Untitled 3 12
Untitled 3 11
Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.