Our Story

Every process is produced with care. For the best quality and your satisfaction.

Scroll

HILMYNA Story

นับตั้งแต่ที่แบรนด์ HILMYNA (ฮิลมายน่า) ได้เริ่มกิจการในปี 2010 เราก็ได้ยึดเอา “ความเรียบง่ายที่มีคุณค่า” มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสู่สายตาผู้ชื่นชอบงานฝีมือซึ่งต่อมาในปี 2015 บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ กับทุกคนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้การันตีด้วย 4 รางวัลทรงคุณค่าที่ทางเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจนี้ คือ รางวัล OTOP 5 ดาว, รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. TISI และ SME Provincial “THE WINNER” ทั้งหมดนี้เราได้เริ่มจากร้านเล็กๆ ที่ถนนคนเดินในจังหวัดต่างๆ สู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง Central Department Store, Paragon และ Emporium ทั้งหมดกว่า 12 สาขา ในปัจจุบัน เราก็ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการให้บริการแก่ทุกท่านอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกับช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ Market place ชั้นนำ Shopee, Lazada, Pinkoi และ Social Media ของแบรนด์ ทุกท่านจึงสามารถสัมผัสงานฝีมือไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

HILMYNA Brand ไม่เพียงแค่ส่งออกสินค้างานฝีมือไทย ทั้งในส่วนของการขายปลีกหรือ Corporate Gift เท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทไทยแท้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ประกอบการ SME เดียวของไทย ที่ได้ออกแบบ และผลิตสินค้าที่ระลึกรักษ์โลก (Eco-Sustainable giveaway) สำหรับผู้สื่อข่าวทั่วโลกกว่า 2,500 ท่านในงาน Asia – Pacific Economic Cooperation Summit หรือ APEC2022 ในนาม บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด โดยชิ้นงานแต่ละชิ้นได้แสดงถึงความปราณีตของศิลปะงานแฮนด์เมด อย่างยั่งยืนในความเป็นไทยแท้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติให้เป็นผู้ผลิตสินค้า Eco -Sustainable ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำของไทย และระดับโลก อาทิ AMADEUS, Price WaterHouse Coopers, International Labour Organization, Unilever, SCG, ปตท., โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, NETFLIX, Central Retails, Minor Food Group, สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, Lampton, ALSTOM, Heritage Marketing, VGI, EGG Digital และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางเรายังดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือความเท่าเทียมกันของคู่ค้า และทุกคนภายในองค์กร เพื่อน้อมรับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับบริษัทของเรา

 

ทางเราเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และ ขอขอบพระคุณในทุกๆโอกาสที่มอบให้ บริษัทของเรา ณ ปัจจุบันนี้ เราได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 100 งานดีไซน์ ให้กับกว่า 400 บริษัท ในไทย และต่างประเทศ ซึ่งเรายังคงยึดมั่นที่จะยังคงผลิตรวมถึงพัฒนาสินค้า และบริการให้กับทุกท่านอย่างมีคุณภาพดีที่สุด โดยสรรสร้างความยั่งยืนสู่ชิ้นงาน corporate gift สุดท้ายนี้ บริษัท เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด และ แบรนด์ HILMYNA (ฮิลมายน่า) ขอเชิญทุกท่านมาร่วมยกระดับสินค้าพรีเมี่ยมไทย ด้วยความเป็นศิลปะบนชิ้นหนังฝีมือปราณีต และ “มาร่วมแสดงความเป็นไทยให้กับสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก” ด้วยกันวันนี้

Since our establishment in 2010, HILMYNA Brand has championed the philosophy of ‘Valuable Simplicity,’ crafting a diverse range of products for the global handicraft market. In 2015, the creation of CHAOKHUNTHOG DESIGN STUDIO Co., Ltd. further propelled our business, securing recognition with four prestigious quality awards: OTOP 5-star, Thai Community Product Standard, TISI, and SME Provincial ‘The WINNER.’ Starting with 8 branches along the bustling streets of tourist provinces, we have expanded to 12 outlets, including prominent locations like Central Department Store. Our presence extends into the digital realm with 4 distribution channels on Shopee, Lazada, Pinkoi, and our brand’s social media, showcasing authentically Thai, handmade design products.

Beyond borders, ‘HILMYNA Brand’ not only exports products and corporate gifts globally but also stands as a trusted manufacturer for leading agencies in Thailand and abroad. Our portfolio includes crafting corporate gifts and Eco-Sustainable giveaways. The recognition at APEC 2022, the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, as the representative of refined Thai Eco-Sustainable handicraft design further validates our commitment to excellence. Collaborating with esteemed companies such as AMADEUS, Price WaterHouse Coopers, International Labour Organization, Unilever, SCG, PTT, Bumrungrad Hospital, Tourism Authority of Thailand, NETFLIX, Central Retails, Minor Food Group, SINGHA, Lampton, ALSTOM, Heritage Marketing, VGI, EGG Digital, and many more, we prioritize fair trade practices. Upholding principles of equitable compensation and respect for our artisans, our partnerships are built on mutual trust.

Grateful for every opportunity, CHAOKHUNTHOG DESIGN STUDIO has delivered over 100 unique designs to more than 400 companies globally. As we evolve, our commitment remains unwavering, dedicated to developing quality products and services while maintaining the highest standards. Transforming sustainability into gifts, CHAOKHUNTHONG DESIGN STUDIO, in collaboration with HILMYNA Brand, invites you to elevate your brand with eco-friendly corporate giveaways and immerse the leather craftsmanship. Together, we unleash the elegance of Thai culture with eco-conscious choices.

รับผลิตสมุดบันทึกปกหนัง ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม premiumgift รับทำไดอารี่ปกหนัง - สมุดยางยื-8

Our Team

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.