Rev4.Cover .BUJO ไอเดียการเขียน 1 scaled

BUJO ( Bullet Journal ) บันทึก ‘ เปลี่ยน ‘ ชีวิต และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ !

BUJO ( B u l l e t  J o u r n a l )

                       เคย เหนื่อย กับงานที่ทำบ้างหรือเปล่าครับ ? ต้องเคลียร์อะไรก่อน – หลังดีนะ ไหนจะงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้อีกล่ะ ? งานที่มีมันก็ไม่ได้เยอะมากมาย แต่ทำไมรู้สึก วุ่นวาย ตลอดเวลา สาเหตุหลัก ของปัญหานี้เกิดจาก การจัดสรรเรื่องของเวลาทำงาน ครับ เราไม่ได้เรียงลำดับเอาไว้อย่างชัดเจนแต่แรก ทำให้จับต้นชนปลายไม่ถูก จนอาจเกิดความสับสน และนั่นจึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เรา รู้สึกวุ่นวาย อยู่ตลอดทั้งวัน

            แต่รู้ไหมครับ. . ว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะช่วย วางแผน และ ลำดับขั้นตอนการทำงาน ของเราให้ดีขึ้นได้ นั่นคือ การจดบันทึกแบบ B u J o ( บูโจ ) ที่เป็นเหมือนการ วางเป้าหมาย ให้มีแบบแผนมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้ตรงตามกำหนด

            ในบทความที่แล้ว H I L M Y N A ( ฮิลมายน่า ) ได้อธิบายจุดเริ่มต้น และที่ไปที่มาของ Bullet Journal ( บูโจ ) ไว้ใน เรื่องสำคัญต้องรู้ ! Bullet Journal ( บูโจ ) จัดระเบียบความคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า สามารถกดอ่าน เพิ่มเติม ได้ครับ

            สำหรับบทความนี้ จะมาพูดถึงรูปแบบในการจดบันทึก ว่ามีเรื่องไหนที่ สำคัญ และจำเป็นสำหรับการเขียน Bujo ( บูโจ ) บ้าง เราจะมาแนะนำให้รู้จัก และสามารถนำรูปแบบการจดบันทึก ไปปรับใช้ในการทำงานของเราได้ครับ

BUJO

ตารางปฎิทินรายปี ( Yearly log )
           เริ่มต้นด้วยการเขียน ตารางปฎิทินรายปี ( Yearly log ) ของแต่ละเดือนลงไปใน Bullet Journal ( บูโจ ) เพื่อวางเป้าหมายในอนาคตที่เราต้องการจะทำ ให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือปฏิบัติจริง หากเริ่มเขียนตอนกลางปี ก็ให้เขียนตั้งแต่ ช่วงเดือนกลางปี จนถึง เดือนสิ้นปี สามารถปริ้นตารางปฎิทินมาแปะก็ได้นะครับ ตามความสะดวกของแต่ละคน
( D o w n l o a d แบบฟอร์มการเขียนง่าย ๆ ได้ที่ : )

ตารางบันทึกรายเดือน ( Monthly log )
           เอาไว้ดูวันสำคัญของเดือนนั้น ๆ ว่ามี นัดหมาย อีเว้นท์ หรือ งานอะไรบ้างที่ต้องรับผิดชอบ วิธีการเขียนตารางใน B u J o ( บูโจ ) จะทำเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ตามสะดวก จากนั้นเอานัดหมาย วันสำคัญหรือสิ่งที่ต้องทำ มาเขียนเพิ่มเติมลงในแต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้น ๆ อย่างละเอียด และ เพิ่ม Tag สัญลักษณ์ หรือ Bullets ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นคืออะไร เป็นงานที่ต้องทำหรือเป็นอีเว้นท์งานทั่วไป สำคัญหรือเร่งด่วนมากแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ สำหรับการจดบันทึกแบบ Bullet Journal ( บูโจ ) เพราะจะทำให้รู้กำหนดการ หรือ นัดหมายของตัวเอง อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

BUJO

ตารางบันทึกรายสัปดาห์ ( Weekly log )
            เป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับวางแผนในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเขียน To do list สิ่งที่ต้องทำลงไปในหน้า ตารางบันทึกรายสัปดาห์ ( Weekly log ) วิธีการเขียนก็คือ เปิดหน้ากลับไปดูที่ ตารางบันทึกรายเดือน ( Monthly log ) ว่าในอาทิตย์นั้นเรามีนัดหมายอะไรบ้าง แล้วนำมาบันทึกลงในแต่ละวัน หากมีเวลาเหลือจากกิจกรรมหลักที่เราต้องทำ สามารถใส่กิจกรรมที่เราอยากทำเพิ่มลงไปได้ งานไหนที่เสร็จแล้วก็ให้ ขีดฆ่า หรือ เขียนสัญลักษณ์ B u l l e t s ลงไป หากงานไหนยังทำไม่เสร็จ ก็เอาไปเขียนไว้ในวันถัดไปได้ ซึ่งในการวางแผนแต่ละวันอาจทำก่อนนอน หรือ ทำตอนเช้าหลังตื่นนอนก็ได้ครับ
( D o w n l o a d แบบฟอร์มการเขียนง่ายๆ ได้ที่ : )

BUJO

            อาจเพิ่ม ตารางกิจวัตร ( Habit Trackers ) ลงไปใน B u j o ( บู โ จ ) ด้วยก็ได้ครับ เอาไว้เช็คกิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวัน เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละวันเราทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อตัวเองบ้าง ตัวอย่างเช่น
            บันทึกการนอน เพื่อเช็คว่าเราพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า นอนดึกไปไหม ตื่นสายแค่ไหน การบันทึกในแต่ละวัน จะทำให้เราจัดระเบียบเวลานอนของเรา ได้ดีมากขึ้น
            บันทึกการอ่านหนังสือ เรื่องไหนที่เราอ่านไปแล้วบ้าง เช็คลิสต์ เอาไว้หรือสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนั้นแบบสั้น ๆ หรือ จัดลำดับ หนังสือบนชั้นวาง ที่เราต้องการจะอ่านได้เช่นกัน
            บันทึกรายรับ – รายจ่าย เพื่อกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน อาจตั้งเป้าหมายวางแผนในการเก็บตังค์เพื่อไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว เราจะได้รู้แพลนล่วงหน้า และเตรียมตัวแพ็คกระเป๋ารอได้เลย
            บันทึกเช็คสภาพอารมณ์ ( Mood tracker ) เพื่อเช็คสุขภาพหรือจิตใจของเรา ว่าเศร้าไปไหมหรือเครียดไปหรือเปล่า รู้สึกอย่างไรบ้างในแต่ละวัน

            ในการบันทึก Bullet Journals ( บูโจ ) จะทำให้เรารู้ถึง การเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาการ ของตัวเราได้ อีกทั้งยังคอย ย้ำเตือนความจำ ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเรา ให้เป็นคน รู้จักวางแผน และ พัฒนาตนเอง ไปในทางที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
( D o w n l o a d แบบฟอร์มการเขียนง่าย ๆ ได้ที่ : )

อ้ า ง อิ ง :
        https://lifestyle.campus-star.com/scoop/124093.html
        https://www.youtube.com/watch?v=_rhHrFbmrFs&t=85s
        https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/s105keid-him-ni-rang
        -deim/home/bullet-journal

Leave a Reply

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.