Zipper (ซิป) 5 ประเภท กับ ‘ประโยชน์’ ที่หลายคนมองข้าม! – TYPES OF ZIPPERS

Zipper (ซิป) 5 ประเภท กับ ‘ประโยชน์’ ที่หลายคนมองข้าม! – TYPES OF ZIPPERS Zipper (ซิป) 5 ประเภท สิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากสิ่งเล็ก ๆ เสมอ อาจจะดูไม่สำคัญเท่าไหร่หากเพียงแค่มอง ภายนอกอาจดูธรรมดาทั่วไปแต่ภายในแฝงไปด้วยประโยชน์มากมาย และสิ่งเล็กๆที่ว่า นั่นก็คือ “ ซิป ” ย้อนกลับไปในสมัยอดีต “ ซิป ” ถือกำเนิดขึ้นโดย…

ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรต้องรู้ ! – Paper Size

ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรต้องรู้ ! – Paper Size ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรรู้ ! ในยุคที่ เทคโนโลยี เข้ามามี บทบาทสำคัญ กับชีวิตของเรามากขึ้น ย่อมทำให้เกิด  การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งวิถีชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และบางสิ่งที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทลง จนเลือนหายไปในที่สุด หนึ่งในนั้น คือ เจ้ากระดาษแผ่นเล็ก ๆ ที่ทุกคนเคยหยิบใช้กันอย่างชินมือ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ …

ทําความสะอาดกระเป๋าหนัง ง่ายๆ – How to care of your leather?

ทําความสะอาดกระเป๋าหนัง ง่ายๆ – How to care of your leather? of your leather? ทําความสะอาดกระเป๋าหนัง  ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าสตางค์ ใบโปรด หรือรองเท้าหนัง สุดที่รักก็ย่อมที่จะเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานเป็นธรรมดา วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ ที่จะ ดูแลรักษา ของรักให้อยู่กับคุณไปนาน ๆ ด้วยการดูแลรักษา 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. อุปกรณ์ทำความสะอาด ผิวของหนังแท้…

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.