สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ESG ECO Premium Gift

รับผลิตสมุดบันทึกปกหนัง ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม premium gift รับทำไดอารี่ปกหนัง - สมุดยางยื-8

ECO SOUVENIR GIFT
เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในการผลิต สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ที่ตอบสนองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ตอบโจทย์ธุรกิจที่มุ่งเน้นดำเนินนโยบายในเรื่องของความยั่งยืน (ESG) เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนในชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่จดจำ ต่อสังคมภาพ

Hilmyna (ฮิลมายน่า) ขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก Eco Premium Gift ของขวัญที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนในองค์กรของคุณให้ชัดเจนขึ้นเป็นของขวัญเพื่อส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้าคนพิเศษ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้น่าจดจำ

จะมีอะไรที่ดีไปกว่าของขวัญชิ้นพิเศษที่ผลิตจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน

“ติดต่อทีมงาน”

0855077766

0936464405

คุณตรอง

ทีมงานยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านค่ะ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
ECO Premium Gift

รับผลิตสมุดบันทึกปกหนัง ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม premium gift รับทำไดอารี่ปกหนัง - สมุดยางยื-8

ECO SOUVENIR GIFT
เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในการผลิตสินค้าที่ตอบ
สนองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
ตอบโจทย์ธุรกิจที่มุ่งเน้นดำเนินนโยบายใน
เรื่องของความยั่งยืน (ESG) เป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างรายได้
ให้หมุนเวียนในชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่จดจำ
ต่อสังคมภาพ

 

Hilmyna (ฮิลมายน่า) ขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก Eco Premium Gift ของขวัญที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนในองค์กรของคุณให้ชัดเจนขึ้นเป็นของขวัญ เพื่อส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้าคนพิเศษ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้น่าจดจำ

จะมีอะไรที่ดีไปกว่าของขวัญชิ้นพิเศษที่
ผลิตจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน

ติดต่อทีมงาน
0855077766
0936464405
คุณตรอง

ทีมงานยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านค่ะ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Eco Friendly Premium Product

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Eco Friendly Premium Product

.jpg

Washable Paper
Bag APEC2022

กระเป๋าพร้อม
สายสะพาย
จากวัสดุรีไซเคิล

กระเป๋าพร้อมสายสะพายจากวัสดุรีไซเคิล 0

Ground Coffee
Mug 380 ml. 01

แก้วน้ำรักษ์โลก
จากกาแฟ
รุ่นหูหิ้ว 01

แก้วน้ำรักษ์โลกจากกาแฟ 01 1

Ground Coffee
Mug 380 ml. 02

แก้วน้ำรักษ์โลก
จากกาแฟ รุ่น
ซิลิโคนกันร้อน 02

แก้วน้ำรักษ์โลกจากกาแฟ 02 5

Eco Wheat Straw
Water Bottle

กระบอกน้ำ แก้วน้ำ
รักษ์โลกจากฟางข้าว
รีไซเคิล

แก้วน้ำรักษ์โลกจากฟางข้าว 4

Washable Paper Bag APEC2022
กระเป๋าพร้อมสายสะพาย
จากวัสดุรีไซเคิล

กระเป๋าพร้อมสายสะพายจากวัสดุรีไซเคิล 0

Ground Coffee Mug 380 ml. 01
แก้วน้ำรักษ์โลกจากกาแฟ
รุ่นหูหิ้ว 01

แก้วน้ำรักษ์โลกจากกาแฟ 01 1

Ground Coffee Mug 380 ml. 02
แก้วน้ำรักษ์โลกจากกาแฟ
รุ่นซิลิโคนกันร้อน 02

แก้วน้ำรักษ์โลกจากกาแฟ 02 5

Eco Wheat Straw Water Bottle
กระบอกน้ำ แก้วน้ำรักษ์โลก
จากฟางข้าวรีไซเคิล

แก้วน้ำรักษ์โลกจากฟางข้าว 4
washable kraft paper thin กระดาษคราฟ์รีไซเคิลแบบบาง
สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Kraft
Paper Bag
การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

กระเป๋าพร้อมสายสะพาย
จากวัสดุรีไซเคิล

กระเป๋าจากวัสดุรีไซเคิล 8

Washable
Laptop Bag
with button

กระเป๋าจากผ้ากระดาษ
washable
ดีไซน์ฝากระดุม

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Elastic Band
Washable
Laptop Bag

กระเป๋าจากผ้ากระดาษ
washable
ดีไซน์สายรัดยางยืด

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Eco & Washable
Pen Pouch

กระเป๋าดินสอ
หรืออุปกรณ์รักษ์โลก
จากกระดาษ
washable

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Washable Kraft Paper Bag
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กระเป๋าพร้อมสายสะพาย
จากวัสดุรีไซเคิล

กระเป๋าจากวัสดุรีไซเคิล 8

Washable Laptop Bag
with button

กระเป๋าจากผ้ากระดาษ
washable ดีไซน์ฝากระดุม

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Elastic Band Washable
Laptop Bag

กระเป๋าจากผ้ากระดาษ washable
ดีไซน์สายรัดยางยืด

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Eco & Washable
Pen Pouch

กระเป๋าดินสอ หรืออุปกรณ์รักษ์โลก
จากกระดาษ washable

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Washable
Zip Sleeve

กระเป๋าซิปรอบจาก
กระดาษ washable

กระเเป๋าพรีเมี่ยม

Washable Paper
Card Sleeve

ซองการ์ดแบบบาง
จากกระดาษ washable

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก กระเป๋านามบัตร1

Eco & Washable
Desk Mat and
Mouse Pad

แผ่นรองเขียน
และที่รองเม้าส์รักษ์โลก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก แผ่นรองเขียน5

Washable
Notebook A5
สมุดบันทึกรักษ์โลก A5
จากกระดาษ
washable

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก สมุดบันทึก จากกระดาษwashable1

Washable Zip Sleeve
กระเป๋าซิปรอบจาก
กระดาษ washable

กระเเป๋าพรีเมี่ยม

Washable Paper Card Sleeve
ซองการ์ดแบบบาง
จากกระดาษ washable

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก กระเป๋านามบัตร1

Eco & Washable Desk Mat
and Mouse Pad

แผ่นรองเขียน และที่รองเม้าส์รักษ์โลก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก แผ่นรองเขียน5

Washable Notebook A5
สมุดบันทึกรักษ์โลก A5
จากกระดาษ washable

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก สมุดบันทึก จากกระดาษwashable1

Washable Paper
Tote Bag

กระเป๋ารักษ์โลก จาก
กระดาษ washable

Eco Bag 06

Washable
Twotone Tote Bag

กระเป๋าทูโทน จาก
กระดาษ washable

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Sustainable
Key Wallet

กระเป๋ากุญแจรักษ์โลก

Product Details 20

Washable Paper
Zip Bag
กระเป๋าซิปเล็กรักษ์โลก

Edit ECO Premium Gift 23

Washable Paper Tote Bag
กระเป๋ารักษ์โลก จากกระดาษ washable

Eco Bag 06

Washable Twotone Tote Bag
กระเป๋าทูโทน จากกระดาษ washable

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Sustainable Key Wallet
กระเป๋ากุญแจรักษ์โลก

Product Details 20

Washable Paper Zip Bag
กระเป๋าซิปเล็กรักษ์โลก

Edit ECO Premium Gift 23

Eco Plate Coaster
สินค้ารักษ์โลกแผ่นรองจาน
และรองแก้ว

Edit ECO Premium Gift 13

Eco Menu Book
สินค้ารักษ์โลก
สมุดเมนูอาหาร

Edit ECO Premium Gift 15

Eco Sign Pad
สินค้ารักษ์โลก
แผ่นรองเซ็นต์ฝาแม่เหล็ก

แผ่นรองเซ็นต์รักษ์โลก 7

Washable Paper Menu (A4)
เมนูอาหารรักษ์โลก
จากวัสดุรีไซเคิล

เมนูอาหารรักษ์โลก 1

Eco Plate Coaster
สินค้ารักษ์โลกแผ่นรอง
จาน และรองแก้ว

Edit ECO Premium Gift 13

Eco Menu Book
สินค้ารักษ์โลก
สมุดเมนูอาหาร

Edit ECO Premium Gift 15

Eco Sign Pad
สินค้ารักษ์โลก
แผ่นรองเซ็นต์
ฝาแม่เหล็ก

แผ่นรองเซ็นต์รักษ์โลก 7

Washable Paper
Menu (A4)

เมนูอาหารรักษ์โลก
จากวัสดุรีไซเคิล

เมนูอาหารรักษ์โลก 1
Contact Hilmyna
Rev.2 วัสดุขั้นหัวข้อ
Leaf Leather สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกจากใบไม้

Leaf Notebook A5/A6
สมุดบันทึกรักษ์โลกปกใบตองตึง
ขนาด A5/A6

สมุดบันทึกรักษ์โลกจากใบไม้ 5

Leaf Zip Bag M/L/XL
กระเป๋าซิปใส่เอกสารรักษ์โลก
จากใบตองตึงธรรมชาติ

กระเป๋าใส่เอกสารรักษ์โลกจากใบไม้ 9

Leaf Laptop Bag
กระเป๋า Laptop รักษ์โลก
จากใบตองตึง

กระเป๋าlaptopรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Notebook
A5/A6

สมุดบันทึกรักษ์โลก
ปกใบตองตึง
ขนาด A5/A6

สมุดบันทึกรักษ์โลกจากใบไม้ 5

Leaf Zip Bag
M/L/XL

กระเป๋าซิปใส่เอกสาร
รักษ์โลก จาก
ใบตองตึงธรรมชาติ

กระเป๋าใส่เอกสารรักษ์โลกจากใบไม้ 9

Leaf Laptop Bag
กระเป๋า Laptop
รักษ์โลก จาก
ใบตองตึง

กระเป๋าlaptopรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Toiletry Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์
รักษ์โลก จาก
ใบตองตึง

กระเป๋าอเนกประสงค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Toiletry Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์
รักษ์โลกจากใบตองตึง

กระเป๋าอเนกประสงค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Pen Case
กระเป๋าดินสอรักษ์โลก
จากใบตองตึง

กระเป๋าดินสอรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Pouch Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์
รักษ์โลกจากใบตองตึง

กระเป๋าอเนกประสงค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Pen Case
กระเป๋าดินสอรักษ์โลก
จากใบตองตึง

กระเป๋าดินสอรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Pouch Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์
รักษ์โลกจากใบตองตึง

กระเป๋าอเนกประสงค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Wallet
กระเป๋าสตางค์รักษ์โลก
จากใบตองตึง

กระเป๋าสตางค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Card Sleeve
ซองเก็บนามบัตรรักษ์โลก
จากใบตองตึง

ซองเก็บนามบัตรรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Passport Cover
ปกพาสปอร์ตรักษ์โลก
จากใบตองตึงธรรมชาติ

ปกพาสปอร์ตรักษ์โลกจากใบไม้ 4

Leaf Wallet
กระเป๋าสตางค์รักษ์โลก
จากใบตองตึง

กระเป๋าสตางค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Card Sleeve
ซองเก็บนามบัตร
จากใบตองตึง

ซองเก็บนามบัตรรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Passport Cover
ปกพาสปอร์ตรักษ์โลก
จากใบตองตึงธรรมชาติ

ปกพาสปอร์ตรักษ์โลกจากใบไม้ 4
Contact Hilmyna
07
premiumnotebook สินค้าพรีเมี่ยมสมุดบันทึก รับผลิตสมุดไดอารี่ปกหนังพรีเมี่ยมรักษ์โลก9

Eco Padbook (A5)
สมุดบันทึกรักษ์โลกปกหนังรีไซเคิล
ซิปรอบ (Eco Leather)

สมุดบันทึกรักษ์โลกหนังรีไซเคิล 1

Eco PocketMag Notebook (A5)
สมุดบันทึกปกหนังรีไซเคิลกระเป๋าหน้า
(Eco Leather)

Edit ECO Premium Gift 04

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรรักษ์โลกหนังรีไซเคิล
ซิปรอบ (Eco Leather)

Edit ECO Premium Gift 05

Eco Case Spray
เคสสเปรย์หนังรีไซเคิล
(Eco Leather)

DSCF5177

Eco Padbook (A5)
สมุดบันทึกรักษ์โลก
ปกหนังรีไซเคิลซิปรอบ
(Eco Leather)

สมุดบันทึกรักษ์โลกหนังรีไซเคิล 1

Eco PocketMag
Notebook (A5)

สมุดบันทึกปกหนัง
รีไซเคิลกระเป๋าหน้า

Edit ECO Premium Gift 04

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรรักษ์โลก
หนังรีไซเคิลซิปรอบ

Edit ECO Premium Gift 05

Eco Case Spray
เคสสเปรย์หนังรีไซเคิล
(Eco Leather)

DSCF5177

Eco Business bag / Laptop Bag 15”
พร้อมสายสะพาย

กระเป๋า Laptop รักษ์โลกจากหนังแท้
รีไซเคิล และผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋า Laptop รักษ์โลก 1

Eco Padfolio 13” For Macbook Air/Pro 13”
แฟ้มซิปรอบ จากหนังแท้รีไซเคิล
และผ้าปอธรรมชาติ สำหรับเอกสาร
และ Macbook Air/Pro 13”

แฟ้มหนังรีไซเคิล 1

Eco Passport Cover
ปกพาสปอร์ตหนังรีไซเคิล
(Recycle Leather)
และผ้าปอธรรมชาติ

ปกพาสปอร์ตหนังรีไซเคิล

Eco Business Bag
/ Laptop Bag 15”
พร้อมสายสะพาย

กระเป๋า Laptop
รักษ์โลกจากหนังแท้
รีไซเคิล และผ้าปอ

กระเป๋า Laptop รักษ์โลก 1

Eco Padfolio 13”
For Macbook
Air/Pro 13”

แฟ้มซิปรอบ
จากหนังแท้รีไซเคิล
และผ้าปอ

แฟ้มหนังรีไซเคิล 1

Eco
Passport Cover

ปกพาสปอร์ตหนัง
รีไซเคิล และผ้าปอ

ปกพาสปอร์ตหนังรีไซเคิล
Contact Hilmyna
Recycle Fabric ผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำดื่ม
Recycle Fabric ผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำดื่ม 2

Foldable
RPet Bag 01

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก
จากขวดน้ำดื่ม
แบบพับได้ 01

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก จากขวดน้ำดื่ม 8

Foldable
RPet Bag 02

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก
จากขวดน้ำดื่ม
แบบพับได้ 02

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล 02

Shopping Bag
with Zip and
Long String

กระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง
แต่งสายยาว

ABC04994

Recycle
Toiletry Bag

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจาก
การรีไซเคิลขวดน้ำ
พลาสติก

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก 7

Recycle
Shopping Bag

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจาก
ขวดน้ำพลาสติก
ทรงสี่เหลี่ยม

กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำ 3

Fabric Hobo Bag
with Button

กระเป๋าผ้า
ทรง Hobo
พร้อมกระดุม

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Foldable RPet Bag 01
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก จากขวดน้ำดื่ม
แบบพับได้ 01

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก จากขวดน้ำดื่ม 8

Foldable RPet Bag 02
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก จากขวดน้ำดื่ม
แบบพับได้ 02

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล 02

Shopping Bag with Zip
and Long String

กระเป๋าผ้าช้อปปิ้งแต่งสายยาว

ABC04994

Recycle Toiletry Bag
กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจาก
การรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก 7

Recycle Shopping Bag
กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากขวดน้ำ
พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม

กระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำ 3

Fabric Hobo Bag with Button
กระเป๋าผ้าทรง Hobo
พร้อมกระดุม

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Recycle Fabric Menu (A4)
เมนูอาหารรักษ์โลก
จากวัสดุรีผ้ารีไซเคิล

เมนูอาหารรักษ์โลก จากขวดน้ำดื่ม 1

Eco Rope Bag
กระเป๋าเป้หูรูดรักษ์โลก
ผลิตจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล

กระเป๋าเป้หูรูดรักษ์โลก 9

Recycle Fabric
Menu (A4)

เมนูอาหารรักษ์โลก
จากวัสดุรีผ้ารีไซเคิล

เมนูอาหารรักษ์โลก จากขวดน้ำดื่ม 1

Eco Rope Bag
กระเป๋าเป้หูรูดรักษ์โลก
ผลิตจากขวด
น้ำดื่มรีไซเคิล

กระเป๋าเป้หูรูดรักษ์โลก 9
Contact Hilmyna
12
Natural Cork Fabric ไม้คอร์ก

Eco Shopping Bag
กระเป๋าพับผ้าไม้คอร์ก
รุ่นหูหิ้ว

กระเป๋าพับผ้าไม้คอร์กหูหิ้ว

Eco Cork Notebook (A5)
สมุดบันทึกรักษ์โลกปกผ้าไม้คอร์ก
รุ่นสายรัดยางยืด

กระเป๋ารักษ์โลกผ้าไม้คอร์ก 1

Eco Cork Bag
กระเป๋ารักษ์โลกผ้าไม้คอร์ก
รุ่นหูรูด

กระเป๋ารักษ์โลกผ้าไม้คอร์ก สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก 10

Eco Shopping Bag
กระเป๋าพับ
ผ้าไม้คอร์ก
รุ่นหูหิ้ว

กระเป๋าพับผ้าไม้คอร์กหูหิ้ว

Eco Cork
Notebook (A5)

สมุดบันทึกรักษ์โลก
ปกผ้าไม้คอร์ก
รุ่นสายรัดยางยืด

กระเป๋ารักษ์โลกผ้าไม้คอร์ก 1

Eco Cork Bag
กระเป๋ารักษ์โลกผ้า
ไม้คอร์ก รุ่นหูรูด

กระเป๋ารักษ์โลกผ้าไม้คอร์ก สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก 10

Cork Bottle Cover
ปลอกขวดน้ำ
จากไม้คอร์ก

ปลอกขวดน้ำจากไม้คอร์ก 4

Cork Bottle Cover
ปลอกขวดน้ำ
จากไม้คอร์ก

ปลอกขวดน้ำจากไม้คอร์ก 4

Cork & Bonded Leather ID Holder
ป้ายคล้องคอ และใส่บัตรพนักงานจากหนัง
Bonded Leather และไม้คอร์ก

DSCF3502

Eco & Cork Desk Mat and Mouse Pad
แผ่นรองเขียน และที่รองเม้าส์
รักษ์โลกจากไม้คอร์ก

แผ่นรองเขียนและแผ่นรองเม้าส์รักษ์โลก 2

Cork & Bonded
Leather ID Holder
ป้ายคล้องคอ และ
ใส่บัตรพนักงาน
จากหนัง และไม้คอร์ก

DSCF3502

Eco & Cork
Desk Mat and
Mouse Pad

แผ่นรองเขียน และ
ที่รองเม้าส์รักษ์โลก

แผ่นรองเขียนและแผ่นรองเม้าส์รักษ์โลก 2
Contact Hilmyna

Our services

ครบทุกฟังก์ชั่นการบริการผลิตสำหรับลูกค้าคนพิเศษ

Our services

ครบทุกฟังก์ชั่นการบริการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม สำหรับลูกค้าคนพิเศษ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Material catalog service

บริการจัดส่งตัวอย่างชาร์ทสีหนังและผ้า ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการผลิตชิ้นงาน

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Product design & logo design service

บริการออกแบบ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และฟังก์ชั่นการใช้งานภายใน ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดวางตำแหน่งโลโก้ลงบนตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าก่อนผลิตจริง รวมทั้งงานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Production

ด้วยการผลิตที่มาจากโรงงานของเราเองทำให้การผลิตสินค้าได้รับการใส่ใจและปราณีตทุกขั้นตอน ลูกค้าจะมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าที่จะได้รับ อีกทั้งสามารถสอบถามและติดตามการผลิตได้ในทุกขั้นตอน

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Packing & Q/C

ก่อนการแพ็คกิ้งลงบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกชิ้น เพื่อความมั่นใจว่าสินค้าได้คุณภาพก่อนนำส่งถึงมือลูกค้า

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Delivery service

บริการจัดส่งฟรี! ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วด้วยทีมงานคุณภาพ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
After-sale service

สินค้าทุกชิ้นรับประกันอะไหล่ทุกจุดเป็นเวลา 1 ปีเต็ม หากเกิดปัญหาทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ทันที พร้อมทั้งบริการซ่อมแซมสินค้า คุณลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างคอยดูแลคุณเสมอ

Rev.2 วัสดุขั้นหัวข้อ
สินค้าพรีเมี่ยมผ้าปอกระเจา

Jute Tote Bag 01
กระเป๋าผ้าพับได้จากผ้าปอธรรมชาติ
สีทูโทน Amazing Thailand

กระเป๋าผ้าปอสีธรรมชาติ 1

Jute Tote Bag 02
กระเป๋าถือผ้าปอธรรมชาติ
แต่งหนังแท้รีไซเคิล

กระเป๋าผ้าปอธรรมชาติ 4

Jute Tote Bag 01
กระเป๋าผ้าพับได้จาก
ผ้าปอธรรมชาติ
สีทูโทน Amazing
Thailand

กระเป๋าผ้าปอสีธรรมชาติ 1

Jute Tote Bag 02
กระเป๋าถือ
ผ้าปอธรรมชาติ
แต่งหนังแท้
รีไซเคิล

กระเป๋าผ้าปอธรรมชาติ 4

Jute Tote Bag 03
กระเป๋าผ้าปอกระเจาขึ้นทรงเหลี่ยมแข็ง
Booktote แบบคล้องแขน

กระเป๋าผ้าปอกระเจารักษ์โลก 10

Jute Tote Bag 04
กระเป๋าผ้าปอกระเจาขึ้นทรงแนวตั้ง
แบบคล้องแขน

กระเป๋าผ้าปอกระเจารักษ์โลก 15

Jute Tote Bag 03
กระเป๋าผ้าปอกระเจา
ขึ้นทรงเหลี่ยมแข็ง
Booktote

กระเป๋าผ้าปอกระเจารักษ์โลก 10

Jute Tote Bag 04
กระเป๋าผ้าปอกระเจา
ขึ้นทรงแนวตั้ง
แบบคล้องแขน

กระเป๋าผ้าปอกระเจารักษ์โลก 15

Jute Pouch Bag 01
กระเป๋าอเนกประสงค์ 01
จากผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋าอเนกประสงค์ 01 จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch Bag 02
กระเป๋าอเนกประสงค์ 02
จากผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋าอเนกประสงค์ 02 จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Bookbank Holder
กระเป๋าใส่สมุดบัญชี
จากผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋าใส่สมุดบัญชีจากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch Bag01
กระเป๋าอเนกประสงค์01
จากผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋าอเนกประสงค์ 01 จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch Bag02
กระเป๋าอเนกประสงค์02
จากผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋าอเนกประสงค์ 02 จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute
Bookbank
Holder

กระเป๋าใส่สมุดบัญชี
จากผ้าปอธรรมชาติ

กระเป๋าใส่สมุดบัญชีจากผ้าปอธรรมชาติ

Eco Jute
Notebook (A5)

สมุดบันทึกรักษ์โลก
ปกผ้าปอธรรมชาติ
รุ่นสายรัดยางยืด

สมุดบันทึกรักษ์โลกผ้าปอกระเจา 3

Eco Jute Notebook (A5)
สมุดบันทึกรักษ์โลกปกผ้าปอธรรมชาติ
รุ่นสายรัดยางยืด

สมุดบันทึกรักษ์โลกผ้าปอกระเจา 3

Jute Passport Holder
ปกพาสปอร์ต
จากผ้าปอธรรมชาติ

ปกพาสปอร์ตจากผ้าปอธรรมชาติ 8

Jute ID Holder
ป้ายห้อยคอพนักงาน ID Holder
จากผ้าปอธรรมชาติ

ป้ายบัตรห้อยคอพนักงานรักษ์โลก 2

Jute Passport
Holder

ปกพาสปอร์ต
จากผ้าปอธรรมชาติ

ปกพาสปอร์ตจากผ้าปอธรรมชาติ 8

Jute ID Holder
ป้ายห้อยคอพนักงาน
ID Holder
จากผ้าปอธรรมชาติ

ป้ายบัตรห้อยคอพนักงานรักษ์โลก 2
Contact Hilmyna
13 1
Canvas แคนวาส

Duffle Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Duffle

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 10

Canvas Shopping Bag
ถุงผ้าแคนวาสรักษ์โลก

ถุงผ้ารักษ์โลก 1

 Canvas Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น 2 in 1

ABC05024 copy 1

Duffle Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาส
รุ่น Duffle

กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 10

Canvas
Shopping Bag

ถุงผ้าแคนวาสรักษ์โลก

ถุงผ้ารักษ์โลก 1

 Canvas
Tote Bag

กระเป๋าผ้า
แคนวาส
รุ่น 2 in 1

ABC05024 copy 1

Confrérie de la
Chaîne des
Rôtisseurs
Tote Bag

กระเป๋าถือทรง Tote

กระเป๋าช้อปปิ้งรักษ์โลก กระเป๋าถือรักษ์โลก 1

Confrérie de la Chaîne des
Rôtisseurs Tote Bag

กระเป๋าถือทรง Tote เสริมทรงแข็ง

กระเป๋าช้อปปิ้งรักษ์โลก กระเป๋าถือรักษ์โลก 1

Canvas Zip Sleeve
กระเป๋าซิปพร้อม
สายคล้องมือ

กระเป๋าซิปรักษ์โลก 1

Twin Hobo Canvas
Shopping Bag

ถุงผ้าแคนวาสทรงโฮโบหูจับคู่

Canvas-Shopping-Bag-ถุงผ้าแคนวาส

Canvas Zip Sleeve
กระเป๋าซิปพร้อม
สายคล้องมือ

กระเป๋าซิปรักษ์โลก 1

Twin Hobo Canvas
Shopping Bag

ถุงผ้าแคนวาสทรงโฮโบ

Canvas-Shopping-Bag-ถุงผ้าแคนวาส
Contact Hilmyna
วัสดุขั้นหัวข้อ Edit

Eco Folder
แฟ้มกระดาษรักษ์โลก

Edit ECO Premium Gift 16

Eco Passport Holder
กระเป๋าพาสปอร์ตรักษ์โลก

Edit ECO Premium Gift 18

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรรักษ์โลกสายรัด

Edit ECO Premium Gift 17

Eco Folder
แฟ้มกระดาษรักษ์โลก

Edit ECO Premium Gift 16

Eco Passport
Holder

กระเป๋าพาสปอร์ต
รักษ์โลก

Edit ECO Premium Gift 18

Eco Card
Holder

กระเป๋านามบัตร
รักษ์โลกสายรัด

Edit ECO Premium Gift 17
Contact Hilmyna
10
Content SEO 03

Burlap Bag 01
กระเป๋าผ้ากระสอบ รุ่น 01

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Burlap Bag 02
กระเป๋าผ้ากระสอบ รุ่น 02

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Burlap Bag 01
กระเป๋าผ้ากระสอบ
รุ่น 01

กระเป๋าพรีเมี่ยม

Burlap Bag 02
กระเป๋าผ้ากระสอบ
รุ่น 02

กระเป๋าพรีเมี่ยม
Contact Hilmyna
10 2

Eco Pocket Doc. Holder
กระเป๋าเอกสารรักษ์โลกผ้าฝ้ายกระดุมแม่เหล็ก

Edit ECO Premium Gift 09

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรผ้าฝ้ายกระดุมแม่เหล็ก

Edit ECO Premium Gift 10

Eco Mini Pocket
กระเป๋ารักษ์โลกผ้าฝ้ายซิปบน

Edit ECO Premium Gift 11

คุณจะมั่นใจได้กับ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก และบริการที่มีคุณภาพ

คุณจะมั่นใจได้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

รับประกันสินค้า

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกชิ้น รับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน 1 ปีเต็มหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า หรืออะไหล่เรายินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าทันที

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

ดีไซน์และผลิตสินค้าต้นแบบฟรี!

สามารถปรับแต่งฟังค์ชั่นการใช้งานหรือเฉดสีได้ตามความต้องการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับองค์กร เราจะจัดทำตัวอย่างและนำส่งให้ลูกค้าพอใจที่สุด ก่อนการผลิตทุกครั้ง

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

บริการที่ดี ยินดีให้คำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านด้วยความเต็มใจในทุกเวลา เต็มใจดูแลลูกค้าทุกท่านทั้งก่อน และหลังการขาย อีกทั้งบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

มั่นใจกับสินค้าที่มีคุณภาพ

คุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และเรามีการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้า

DEBOSSING, SILK SCREEN & SUBLIMATION
บริการทำโลโก้ลงบนผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ ลงบน สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก HILMYNA เลือกใช้เครื่องมือเฉพาะทางให้เหมาะกับชิ้นงาน โลโก้จึงมีความชัดเจน สวยงาม ไม่คืนตัว

อ่านเพิ่มเติม….

Untitled 3 10
Untitled 3 13
Untitled 3 11
Untitled 3 12

Customer review

 

Ours customer

“ติดต่อทีมงาน”

ทีมงาน-HILMYNA
Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.