สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
ECO Premium Gift

รับผลิตสมุดบันทึกปกหนัง ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม premium gift รับทำไดอารี่ปกหนัง - สมุดยางยื-8

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก Eco Premium Gift ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงและหมุนไปอย่างรวดเร็วเรา
ได้ทิ้งขว้างทรัพยากรอันมีค่าไว้ข้างหลังมากมาย คงจะดีไม่น้อยถ้าเรากลับมามองถึงคุณค่าที่แท้
จริงของสิ่งต่างๆ และนำกลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

Hilmyna (ฮิลมายน่า) ขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก Eco Premium Gift
ของขวัญที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชนในองค์กรของคุณให้ชัดเจนขึ้นเป็นของขวัญเพื่อส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้าคนพิเศษ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้น่าจดจำ

จะมีอะไรที่ดีไปกว่าของขวัญชิ้นพิเศษที่ผลิตจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน

“ติดต่อทีมงาน”

0855077766

0936464405

คุณตรอง

ทีมงานยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านค่ะ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
ECO Premium Gift

รับผลิตสมุดบันทึกปกหนัง ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม premium gift รับทำไดอารี่ปกหนัง - สมุดยางยื-8

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Eco Premium Gift

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงและหมุนไปอย่าง
รวดเร็วเราได้ทิ้งขว้างทรัพยากรอันมีค่าไว้
ข้างหลังมากมาย คงจะดีไม่น้อยถ้าเรากลับมา
มองถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ และนำ
กลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ติดต่อทีมงาน
0855077766
0936464405
คุณตรอง

ทีมงานยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านค่ะ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Eco Friendly Premium Product

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Eco Friendly Premium Product

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Eco Bag Apec 2022
กระเป๋าจากผ้ากระดาษ Washable

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Case Spray
เคสสเปรย์หนัง
รีไซเคิล

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Wheat Straw
Water Bottle

กระบอกน้ำฟางข้าว

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Eco Bag Apec 2022
กระเป๋าจากผ้ากระดาษ Washable

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Case Spray
เคสสเปรย์หนังรีไซเคิล

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Wheat Straw Water Bottle
กระบอกน้ำฟางข้าว

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Kraft Tote Bag
กระเป๋ารักษ์โลกจากกระดาษคราฟท์

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Twotone Tote Bag
กระเป๋าถือรักษ์โลก

Washable Key Wallet
กระเป๋าสตางค์รักษ์โลก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Paper Bag
กระเป๋ารักษ์โลกจากวัสดุรีไซเคิล

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Kraft
Tote Bag

กระเป๋ารักษ์โลก
จากกระดาษคราฟท์

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Twotone
Tote Bag

กระเป๋าถือ
รักษ์โลก

Washable
Key Wallet

กระเป๋าสตางค์
จากวัสดุรักษ์โลก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable
Paper Bag
กระเป๋ารักษ์โลก
จากวัสดุรีไซเคิล

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Plate Coaster
สินค้ารักษ์โลกแผ่นรองจาน
และรองแก้ว

Eco Menu Book
สินค้ารักษ์โลก
สมุดเมนูอาหาร

Eco Sign Pad
สินค้ารักษ์โลก
แผ่นรองเซ็นต์ฝาแม่เหล็ก

Eco Card Holder
สินค้ารักษ์โลก กระเป๋านามบัตร
หนังรีไซเคิลซิปรอบ

Eco Plate Coaster
สินค้ารักษ์โลกแผ่น
รองจานและรองแก้ว

Eco Menu Book
สินค้ารักษ์โลก
สมุดเมนูอาหาร

Eco Sign Pad
สินค้ารักษ์โลก
แผ่นรองเซ็นต์ฝาแม่เหล็ก

Eco Card Holder
สินค้ารักษ์โลก
กระเป๋านามบัตร

Washable Laptop Bag
with button

กระเป๋าจากผ้ากระดาษ
washable ดีไซน์ฝากระดุม

Elastic Band Washable
Laptop Bag

กระเป๋าจากผ้ากระดาษ washable
ดีไซน์สายรัดยางยืด

Eco & Washable
Pen Pouch

กระเป๋าดินสอ หรืออุปกรณ์รักษ์โลก
จากกระดาษ washable

Washable
Pen Case
กระเป๋ารักษ์โลก
จากวัสดุรีไซเคิล

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable Laptop
Bag with button

กระเป๋าจากผ้า
กระดาษ washable
ดีไซน์ฝากระดุม

Elastic Band
Washable
Laptop Bag

กระเป๋า laptop
ดีไซน์สายรัดยางยืด

Eco & Washable
Pen Pouch

กระเป๋าดินสอ หรือ
อุปกรณ์รักษ์โลก

Washable
Pen Case
กระเป๋ารักษ์โลก
จากวัสดุรีไซเคิล

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Washable
Zip Sleeve

กระเป๋าซิปรอบจาก
กระดาษ washable

Washable Paper
Card Sleeve

ซองการ์ดแบบบาง
จากกระดาษ washable

Eco & Washable Desk Mat
and Mouse Pad

แผ่นรองเขียน และที่รองเม้าส์รักษ์โลก
จากกระดาษ washable

Washable Notebook A5
สมุดบันทึกรักษ์โลก A5
จากกระดาษ washable

Washable
Zip Sleeve

กระเป๋าซิปรอบจาก
กระดาษ washable

Washable Paper
Card Sleeve

ซองการ์ดแบบบาง
จากกระดาษ washable

Eco & Washable
Desk Mat and
Mouse Pad

แผ่นรองเขียน และที่
รองเม้าส์รักษ์โลก

Washable
Notebook A5
สมุดบันทึกรักษ์โลก
ขนาด A5 จาก
กระดาษ washable

Leaf Notebook A5
สมุดบันทึกรักษ์โลก A5
จากใบตองตึง

Leaf Notebook A6
สมุดบันทึกรักษ์โลก A6
จากใบตองตึง

Leaf Zip Bag (M)
กระเป๋าเอกสารรักษ์โลก
ไซส์ M จากใบตองตึง

Leaf Zip Bag (L)
กระเป๋าเอกสารรักษ์โลก
ไซส์ L จากใบตองตึง

Leaf Notebook A5
สมุดบันทึกรักษ์โลก
A5จากใบตองตึง

Leaf Notebook A6
สมุดบันทึกรักษ์โลก
A6จากใบตองตึง

Leaf Zip Bag (M)
กระเป๋าเอกสารรักษ์โลกไซส์M จากใบตองตึง

Leaf Zip Bag (L)
กระเป๋าเอกสารรักษ์โลกไซส์L จากใบตองตึง

Leaf Laptop Bag
กระเป๋า Laptop รักษ์โลก
จากใบตองตึง

Leaf Toiletry Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์
รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Pen case
กระเป๋าดินสอรักษ์โลก
จากใบตองตึง

Leaf Pouch Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์
รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Laptop Bag
กระเป๋าLaptopรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Toiletry Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Pen case
กระเป๋าดินสอรักษ์โลก
จากใบตองตึง

Leaf Pouch Bag
กระเป๋าอเนกประสงค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Wallet
กระเป๋าสตางค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Card Sleeve
ซองเก็บนามบัตรรักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Wallet
กระเป๋าสตางค์รักษ์โลกจากใบตองตึง

Leaf Card Sleeve
ซองเก็บนามบัตรรักษ์โลกจากใบตองตึง

Eco Padbook (A5)
สมุดบันทึกรักษ์โลกปกหนังรีไซเคิล
ซิปรอบ (Eco Leather)

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco PocketMag Notebook (A5)
สมุดบันทึกปกหนังรีไซเคิลกระเป๋าหน้า
(Eco Leather)

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรรักษ์โลกหนังรีไซเคิลซิปรอบ
(Eco Leather)

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Padbook (A5)
สมุดบันทึกรักษ์โลก
ปกหนังรีไซเคิล
ซิปรอบ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco PocketMag
Notebook (A5)

สมุดบันทึกปกหนัง
รีไซเคิลกระเป๋าหน้า

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Business Bag / Laptop Bag
กระเป๋า Laptop หนังรีไซเคิล
และผ้าปอธรรมชาติ

Eco Padfolio
แฟ้มซิปรอบหนังรีไซเคิล
และผ้าปอธรรมชาติ

Eco Passport cover
ปกพาสปอร์ตหนังรีไซเคิล
(Recycle Leather)

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรรักษ์โลกหนังรีไซเคิลซิปรอบ
(Eco Leather)

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Eco Laptop Bag
กระเป๋า Laptop หนังรีไซเคิล
และผ้าปอธรรมชาติ

Eco
Padfolio
แฟ้มซิปรอบหนังรีไซเคิล
และผ้าปอธรรมชาติ

Eco Passport
cover

ปกพาสปอร์ต
หนังรีไซเคิล

Foldable RPet Bag 01
กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล แบบพับได้01

Foldable RPet Bag 02
กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากขวดน้ำดื่มรีไซเคิล แบบพับได้02

Shopping bag with zip and long string
กระเป๋าผ้าช้อปปิ้งแต่งสายยาว

Foldable RPet
Bag 01

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจาก
ขวดน้ำดื่มรีไซเคิล
แบบพับได้01

Foldable RPet
Bag 02

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจาก
ขวดน้ำดื่มรีไซเคิล
แบบพับได้02

Shopping bag
with zip and
long string
กระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง

Recycle
Toiletry Bag
กระเป๋ารักษ์โลก
จากขวดน้ำพลาสติก

กระเป๋ารักษ์โลกจากขวดน้ำพลาสติก

Recycle Toiletry Bag
กระเป๋ารักษ์โลกจากขวดน้ำพลาสติก

กระเป๋ารักษ์โลกจากขวดน้ำพลาสติก

Recycle Shopping bag
กระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากขวดน้ำพลาสติก

Fabric Hobo bag with Button
กระเป๋าผ้าทรง Hobo พร้อมกระดุมแป๊ก

Recycle
Shopping bag
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก
จากขวดน้ำพลาสติก

Fabric Hobo
bag with
Button

กระเป๋าผ้าทรงHobo

Eco Shopping Bag
กระเป๋าพับผ้าไม้คอร์กหูหิ้ว

Eco Cork Notebook (A5)
สมุดบันทึกปกผ้าไม้คอร์ก

Eco Cork Bag
กระเป๋ารักษ์โลกผ้าไม้คอร์กหูรูด

Eco Laptop Bag
กระเป๋า Laptop รักษ์โลกไม้คอร์ก

Eco
Shopping Bag

กระเป๋าพับ
ผ้าไม้คอร์กหูหิ้ว

Eco Cork
Notebook (A5)

สมุดบันทึกปก
ผ้าไม้คอร์ก

Eco Cork Bag
กระเป๋ารักษ์โลก
ผ้าไม้คอร์กหูรูด

Eco Laptop Bag
กระเป๋า Laptop
รักษ์โลกไม้คอร์ก

Cork & Bonded Leather ID Holder
ป้ายคล้องคอ และใส่บัตรพนักงานจากหนัง
Bonded Leather และผ้าคอร์ก

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ซองใส่นามบัตรประจำตัว

Eco & Cork  Desk Mat and Mouse Pad
แผ่นรองเขียน และที่รองเม้าส์รักษ์โลก จากไม้คอร์ก

Cork & Bonded
Leather ID Holder
ป้ายคล้องคอ
และใส่บัตรพนักงาน

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ซองใส่นามบัตรประจำตัว

Eco & Cork
Desk Pad

แผ่นรองเขียนและ
ที่รองเม้าส์รักษ์โลก

Our services

ครบทุกฟังก์ชั่นการบริการผลิตสำหรับลูกค้าคนพิเศษ

Our services

ครบทุกฟังก์ชั่นการบริการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม สำหรับลูกค้าคนพิเศษ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Material catalog service

บริการจัดส่งตัวอย่างชาร์ทสีหนังและผ้า ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการผลิตชิ้นงาน

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Product design & logo design service

บริการออกแบบ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และฟังก์ชั่นการใช้งานภายใน ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดวางตำแหน่งโลโก้ลงบนตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าก่อนผลิตจริง รวมทั้งงานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Production

ด้วยการผลิตที่มาจากโรงงานของเราเองทำให้การผลิตสินค้าได้รับการใส่ใจและปราณีตทุกขั้นตอน ลูกค้าจะมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าที่จะได้รับ อีกทั้งสามารถสอบถามและติดตามการผลิตได้ในทุกขั้นตอน

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Packing & Q/C

ก่อนการแพ็คกิ้งลงบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งจะมีการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกชิ้น เพื่อความมั่นใจว่าสินค้าได้คุณภาพก่อนนำส่งถึงมือลูกค้า

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
Delivery service

บริการจัดส่งฟรี! ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วด้วยทีมงานคุณภาพ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก
After-sale service

สินค้าทุกชิ้นรับประกันอะไหล่ทุกจุดเป็นเวลา 1 ปีเต็ม หากเกิดปัญหาทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ทันที พร้อมทั้งบริการซ่อมแซมสินค้า คุณลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างคอยดูแลคุณเสมอ

Jute bookbank holder
กระเป๋าใส่สมุดบัญชีจากผ้าปอธรรมชาติ

Jute tote bag 01
กระเป๋าผ้าพับได้จากผ้าปอธรรมชาติสีทูโทน

Jute tote bag 02
กระเป๋าถือผ้าปอธรรมชาติ

Jute tote bag 01
กระเป๋าผ้าพับได้จากผ้าปอธรรมชาติสีทูโทน

Jute tote
bag 02

กระเป๋าถือ
จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute bookbank holder
กระเป๋าใส่สมุดบัญชีจากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch bag01
กระเป๋าอเนกประสงค์01
จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch bag02
กระเป๋าอเนกประสงค์02
จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch bag 01
กระเป๋าอเนกประสงค์ 01
จากผ้าปอธรรมชาติ

Jute Pouch bag 02
กระเป๋าอเนกประสงค์ 02
จากผ้าปอธรรมชาติ

Burlap Bag 01
กระเป๋าผ้ากระสอบ รุ่น 01

Burlap Bag 02
กระเป๋าผ้ากระสอบ รุ่น 02

Burlap Bag 01
กระเป๋าผ้ากระสอบ
รุ่น 01

Burlap Bag 02
กระเป๋าผ้ากระสอบ
รุ่น 02

Duffle Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาสรุ่นสะพายไหล่

Canvas Shopping Bag
ถุงผ้าแคนวาส Tasaki

ถุงผ้าแคนวาส

Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น2in1

Duffle Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาสรุ่นสะพายไหล่

Canvas
Shopping Bag

ถุงผ้าแคนวาส Tasaki

ถุงผ้าแคนวาส

Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น2in1

Canvas Bag
ถุงผ้าแคนวาสสายหนังสะพายไหล่

ถุงผ้าแคนวาสสายหนังสะพายไหล่ กระเป๋าผ้ารักษ์โลก สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

  Pocket Tote Bag
กระเป๋าผ้าแคนวาสเพิ่มช่องกระเป๋าหน้า

กระเป๋าผ้าแคนวาส

Canvas Tote
ถุงผ้าแคนวาสรักษ์โลก
หูจับคู่

Eco Pocket Doc. Holder
กระเป๋าเอกสารรักษ์โลกผ้าฝ้ายกระดุมแม่เหล็ก

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรผ้าฝ้ายกระดุมแม่เหล็ก

Eco Mini Pocket
กระเป๋ารักษ์โลกผ้าฝ้ายซิปบน

Eco Folder
แฟ้มกระดาษรักษ์โลก

Eco Passport Holder
กระเป๋าพาสปอร์ตรักษ์โลก

Eco Card Holder
กระเป๋านามบัตรรักษ์โลกสายรัด

Eco Folder
แฟ้มกระดาษรักษ์โลก

Eco Passport
Holder

กระเป๋าพาสปอร์ต
รักษ์โลก

Eco Card
Holder

กระเป๋านามบัตร
รักษ์โลกสายรัด

คุณจะมั่นใจได้กับสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกและบริการที่มีคุณภาพ

คุณจะมั่นใจได้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

รับประกันสินค้า

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกชิ้น รับปะกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน 1 ปีเต็มหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า หรืออะไหล่เรายินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าทันที

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

ดีไซน์และผลิตสินค้าต้นแบบฟรี!

สามารถปรับแต่งฟังค์ชั่นการใช้งานหรือเฉดสีได้ตามความต้องการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับองค์กร เราจะจัดทำตัวอย่างและนำส่งให้ลูกค้าพอใจที่สุด ก่อนการผลิตทุกครั้ง

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

บริการที่ดี ยินดีให้คำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านด้วยความเต็มใจในทุกเวลา เต็มใจดูแลลูกค้าทุกท่านทั้งก่อน และหลังการขาย อีกทั้งบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

มั่นใจกับสินค้าที่มีคุณภาพ

คุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และเรามีการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก ทุกชิ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้า

DEBOSSING, SILK SCREEN & SUBLIMATION
บริการทำโลโก้ลงบนผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ ลงบนสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก HILMYNA เลือกใช้เครื่องมือเฉพาะทางให้เหมาะกับชิ้นงาน โลโก้จึงมีความชัดเจน สวยงาม ไม่คืนตัว

อ่านเพิ่มเติม….

สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก

Customer review

 

Ours customer

“ติดต่อทีมงาน”

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.