Content Whats Premium WEB 1

สินค้าพรีเมี่ยมคืออะไร? ‘สุดยอดของขวัญ’ ที่ครองใจ ลูกค้า ตลอดกาล!   

          สินค้าพรีเมี่ยมคืออะไร? สินค้าพรีเมี่ยม หรือ P r e m i u m  G i f t พอได้ยินชื่อนี้แล้ว มันคงต้องเป็นอะไรที่หายาก และไม่เหมือนใครแน่ ๆ เลยใช่หรือเปล่าครับ ? นั่นก็ถูกครับ.. แต่จริง ๆ แล้วสินค้าพรีเมี่ยม เป็นสินค้าที่มี ความพิเศ ษ ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ด้วยดีไซน์หรือไอเดียที่ไม่เหมือนใคร และผลิตจาก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำมามอบให้ลูกค้า คนพิเศษ แทนคำขอบคุณสำหรับ มิตรภาพ ที่มีให้กันตลอดมา

อ่าน เพิ่ม เติม 5 ข้อควรคิด ก่อนตัดสินใจ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม คลิก เลย !

มีอะไรบ้าง ?

     จริง ๆ มีหลายหลาก มากเลยครับ อย่างเช่น สมุดบันทึกปกหนัง , กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค , แก้วน้ำ , ปากกา , ชุดกิ๊ฟเซตต่าง ๆ เป็นสิ่งของที่สามารถนำไปใช้ให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ และ คุ ณ ค่ า ท า ง จิ ต ใ จ ได้ครับ หรือในอีกมุมนึง ก็จะทำให้ลูกค้า จดจำแบรนด์ หรือ นึกถึงเราระหว่างที่ใช้ สิ น ค้ า พ รี เ มี่ ย ม นั้น ๆ เป็นเสมือนตัวแทนระหว่างองค์กร สร้าง สัมพันธ์ หรือ มิตรภาพอันดี เสริมภาพลักษณ์ และ ความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจถูกพูดถึงในวงกว้าง และ ได้รับความเชื่อใจ จากหลายหน่วยงานครับ

สินค้าพรีเมี่ยมคืออะไร?
อ่าน เพิ่ม เติม ‘ พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท ‘ คุณค่าทาง ‘ จิตใจ ‘ ที่มอบ ให้แก่กัน คลิก เลย !

มีวิธีการเลือกอย่างไร ?

ส่วนหนึ่ง ต้องดูจากความชอบ และความเหมาะสมครับ จากนั้น ดูที่ ดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ใน ชี วิ ต ป ร ะ จำ วั น ผู้ที่ได้รับ จะได้รู้สึกถึง คุ ณ ค่ า และ ประโยชน์ใช้สอยของ สิ  น ค้ า พ รี เ มี่ ย ม นั้นๆ อย่างเช่น สมุดบันทึกปกหนัง ซึ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับทุกคน เพราะใช้จดงานประชุมที่สำคัญ บันทึกตารางชีวิตประจำวัน และช่วยย้ำเตือนความจำ ทำให้ไม่พลาด สิ่ ง สำ คั ญ ในชีวิตยังไงล่ะครับ

เริ่มต้น มอบ สิ่งที่ดีที่สุด ให้ คนพิเศษ ได้เลย !

สินค้าพรีเมี่ยมคืออะไร?

อ่าน เพิ่ม เติม มอบ ‘ ความสุข ‘ ให้โดนใจ ลูกค้า ด้วย ‘สินค้าพรีเมี่ยม’ จาก H I L M Y N A ( ฮิลมายน่า ) คลิก เลย !

Make your S M I L E with H I L M Y N A : )

 

อ้ า ง อิ ง :

ชม สิ น ค้ า พ รี เ มี่ ยม ที่เราผลิตได้ที่ :
https://www.hilmynabrand.com/shop
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ลูกค้าที่ไว้วางใจ สั่งผลิตสินค้ากับเรา :
https://www.hilmynabrand.com/premium
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ติดต่อ สอบถาม – ป รึก ษา ข้อ มูล ในการ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
L i n e O f f i c i a l : @hilmyna
F a c e b o o k : http://www.facebook.com/hilmynahandmade
I G : Hilmynahandmade
E – m a i l : hillmynahandmade@gmail.com
M o b i l e : 085 – 507 7766 คุณ ตรอง 

Leave a Reply

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.