Print

วัสดุผ้าปอ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกผ้าปอ

วัสดุผ้าปอ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกผ้าปอ

“ปอ” เป็นเส้นใยที่ได้จากวัสดุและกรรมวิธีธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่มีมายาวนาน โดยในสมัยก่อนผ้าปอ หรือเส้นปอนั้น นิยมนำมาผลิตเป็น “กระสอบปอ” คู่กับ “กระสอบป่าน” อยู่เสมอ กระสอบจากเส้นใยพืชทั้งสองชนิดนั้น อันที่จริงมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย เพราะตัวเส้นใยจากปอนั้น จะมีความนุ่ม ละเอียดกว่า และเส้นใยจะเล็กกว่าเส้นใยจากต้นป่าน ทำให้ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก หรือกระเป๋าพรีเมี่ยม หรือกระเป๋าผ้ารักษ์โลก ทั่วไปนั้น นิยมผลิตจากเส้นใยต้นปอมากกว่า

ต้นปอนั้น เป็นพืชไม้ยืนชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ สูงประมาณ 1เมตร ซึ่งตัวเส้นใยของต้นปอนั้นเป็นเส้นใยเดี่ยว ที่ได้มาจากทั้งผิวด้านนอกและลำต้นส่วนในของต้นปอ ทำให้ต้นปอ เป็นพืชธรรมชาติที่สามารถผลิตเส้นใยได้ยาวที่สุดในโลก โดยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ต้นปอจะถูกปั่นและทอเป็นเส้นหลวม ซึ่งหนากว่าเส้นใยชนิดอื่น ทำให้ระบายอากาศได้ดีและทนต่อการขัดถูทำความสะอาด แต่ก็มีความสากและแข็ง จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมสำหรับการทำเครื่องนุ่งห่ม แต่นิยมนำมาผลิตเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน หรือ สินค้าพรีเมี่ยมจากธรรมชาติมากกว่า

“ปอ” เป็นเส้นใยที่ได้จากวัสดุและกรรมวิธีธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่มีมายาวนาน โดยในสมัยก่อนผ้าปอ หรือเส้นปอนั้น นิยมนำมาผลิตเป็น “กระสอบปอ” คู่กับ “กระสอบป่าน” อยู่เสมอ กระสอบจากเส้นใยพืชทั้งสองชนิดนั้น อันที่จริงมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย เพราะตัวเส้นใยจากปอนั้น จะมีความนุ่ม ละเอียดกว่า และเส้นใยจะเล็กกว่าเส้นใยจากต้นป่าน ทำให้ สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก หรือกระเป๋าพรีเมี่ยม หรือกระเป๋าผ้ารักษ์โลก ทั่วไปนั้น นิยมผลิตจากเส้นใยต้นปอมากกว่า

ต้นปอนั้น เป็นพืชไม้ยืนชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ สูงประมาณ 1เมตร ซึ่งตัวเส้นใยของต้นปอนั้นเป็นเส้นใยเดี่ยว ที่ได้มาจากทั้งผิวด้านนอกและลำต้นส่วนในของต้นปอ ทำให้ต้นปอ เป็นพืชธรรมชาติที่สามารถผลิตเส้นใยได้ยาวที่สุดในโลก โดยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ต้นปอจะถูกปั่นและทอเป็นเส้นหลวม ซึ่งหนากว่าเส้นใยชนิดอื่น ทำให้ระบายอากาศได้ดีและทนต่อการขัดถูทำความสะอาด แต่ก็มีความสากและแข็ง จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมสำหรับการทำเครื่องนุ่งห่ม แต่นิยมนำมาผลิตเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน หรือ สินค้าพรีเมี่ยมจากธรรมชาติมากกว่า

ผ้าปอ ผ้าป่าน ผ้ากระสอบ คืออะไร เป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่านะ1

เหตุที่สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก หรือกระเป๋าผ้ารักษ์โลก นิยมผลิตจากต้นปอที่เรียกว่า “ปอกระเจา” หรือ “Jute” มากกว่าต้นปอพันธ์อื่นๆ เนื่องจากในประเทศไทยได้เพาะปลูกต้นปอกระเจา ควบคู่กับการปลูกต้นปอแก้ว มาตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาผลิตเป็น ผ้าปอ ผ้ากระสอบปอ สำหรับใช้ในงานการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปอ มาเป็น สินค้าพรีเมี่ยมจากปอ หรือปอกระเจา อาทิเช่น ถุงผ้าพรีเมี่ยมจากปอกระเจา กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยมจากปอกระเจา ในดีไซน์ต่างๆ

ยุคนี้ ที่ทั้งบริษัทและองค์กรต่างๆ ได้หันกลับมาใส่ใจ สินค้ารักษ์โลก หรือสินค้าพรีเมี่ยมกลุ่ม Eco/Sustainable กันมากขึ้น ทำให้สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกจากผ้าปอหรือปอกระเจานั้น เป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง เพราะนอกจากตัวเส้นใยที่จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนและสวยงามแล้ว ยังถือว่าเป็นงานฝีมือที่มีราคาไม่แพง ไม่ต้องดูแลรักษามาก ทำความสะอาดง่าย สะดวกกับผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งยังสามารถผลิตเป็นสินค้าพรีเมี่ยมจากผ้าปอ ที่สามารถทำโลโก้ได้ในหลายรูปแบบ และไม่ได้จำกัดไว้เพียงการผลิต ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าปอ เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถสั่งผลิตสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก คู่กับวัสดุรักษ์โลกอื่นๆได้อีกด้วย เช่น สั่งผลิตสมุด สั่งผลิตกระเป๋าเก็บสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

เหตุที่สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก หรือกระเป๋าผ้ารักษ์โลก นิยมผลิตจากต้นปอที่เรียกว่า “ปอกระเจา” หรือ “Jute” มากกว่าต้นปอพันธ์อื่นๆ เนื่องจากในประเทศไทยได้เพาะปลูกต้นปอกระเจา ควบคู่กับการปลูกต้นปอแก้ว มาตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาผลิตเป็น ผ้าปอ ผ้ากระสอบปอ สำหรับใช้ในงานการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปอ มาเป็น สินค้าพรีเมี่ยมจากปอ หรือปอกระเจา อาทิเช่น ถุงผ้าพรีเมี่ยมจากปอกระเจา กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยมจากปอกระเจา ในดีไซน์ต่างๆ

ยุคนี้ ที่ทั้งบริษัทและองค์กรต่างๆ ได้หันกลับมาใส่ใจ สินค้ารักษ์โลก หรือสินค้าพรีเมี่ยมกลุ่ม Eco/Sustainable กันมากขึ้น ทำให้สินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกจากผ้าปอหรือปอกระเจานั้น เป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง เพราะนอกจากตัวเส้นใยที่จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนและสวยงามแล้ว ยังถือว่าเป็นงานฝีมือที่มีราคาไม่แพง ไม่ต้องดูแลรักษามาก ทำความสะอาดง่าย สะดวกกับผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งยังสามารถผลิตเป็นสินค้าพรีเมี่ยมจากผ้าปอ ที่สามารถทำโลโก้ได้ในหลายรูปแบบ และไม่ได้จำกัดไว้เพียงการผลิต ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าปอ เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถสั่งผลิตสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก คู่กับวัสดุรักษ์โลกอื่นๆได้อีกด้วย เช่น สั่งผลิตสมุด สั่งผลิตกระเป๋าเก็บสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

HILMYNA Handmade โดย บจก. เจ้าขุนทองดีไซน์ สตูดิโอ เป็นทั้งผู้ผลิต และยังเชี่ยวชาญงานออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลก หรือสินค้าพรีเมี่ยมผ้าปอ กระเป๋าและถุงผ้าปอทุกรูปแบบ พร้อมให้บริการวางแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เรามีตัวอย่างสินค้าพรีเมี่ยมรักษ์โลกงานจริงให้ชมมากมาย หรือหากคุณลูกค้าต้องการงานดีไซน์ใหม่ สำหรับสินค้ารักษ์โลก หรือสินค้าพรีเมี่ยมจากธรรมชาติ ที่ผลิตจากผ้าปอ สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อให้ทางเราบริการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้แก่ท่านได้

ลูกค้าที่ไว้วางใจสั่งผลิตสินค้ากับเรา :
Hilmyna Premium Gift
อัลบั้มงานผลิตสินค้าพรีเมี่ยม By Hilmyna

ติดต่อสอบถาม – ปรึกษาข้อมูลในการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
Line Official : @hilmyna
Facebook : Hilmyna Handmade
IG : Hilmynahandmade
E–mail : hilmynabrand@gmail.com
Mobile : 085–5077766 คุณตรอง

“ติดต่อทีมงาน”QR-line-premiumgift-พรีเมี่ยมกิฟท์คุณตรอง
085-507-7766
093-646-4405

อ่านเพิ่มเติม….

Rev.2 วัสดุขั้นหัวข้อ
Untitled 3 12
Untitled 3 11

Leave a Reply

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.