สมุดบันทึกปกหนัง สมุดเก็บนามบัตร กระเป๋า สมุดเก็บพาสปอร์ต

พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท ‘คุณค่า’ ทางจิตใจที่มอบให้แก่กัน

พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท ฟังชั่นที่ตอบโจทย์ และ เสน่ห์ ของการดีไซน์ ทำให้ สิ น ค้ า พ รี เ มี่ ย ม เซ็ทนี้ ใช้งานได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังผ่านกระบวนการผลิตที่ ละเอียดพิถีพิถัน สามารถเลือกจับคู่ สินค้าพรีเมี่ยม ภายในเซ็ต เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพิ่มความหลากหลายได้มากขึ้น

สมุดบันทึกปกหนัง หนึ่งใน สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท ที่มีฟังชั่นใน การจดบันทึกงาน ที่สำคัญหรือ บันทึก เรื่องราวใน ชีวิตประจำวัน เลือกสี และประเภทของหนังได้ตามต้องการ ส ลั กชื่ อ , ประทับตาโลโก้ บน สินค้าพรีเมี่ยม ได้อย่างคมชัด

สมุดปกหนังรุ่นสายยางยืด A5

สมุดปกหนังรุ่นสายยางยืด A5

กระเป๋าเก็บพาสปอร์ต และเก็บธนบัตรได้ในใบเดียว เป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก สำหรับคนที่เดินทางไปทำงานไกลๆ เป็นประจำอยู่เสมอ

กระเป๋าพาสปอร์ต

พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ทก ร ะ เ ป๋ า พ า ส ป อ ร์ ต


และ กระเป๋าเก็บนามบัตร แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน เปิดหาง่าย ทำให้ไม่พลาด Contact ติดต่อประสานงานกับลูกค้า สินค้าพรีเมี่ยม ชิ้นนี้ สามารถเลือกสีให้แมทซ์กันได้ คุมโทนได้อย่างสวยงามทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และฟังชั่นการใช้งาน รวมกันเป็น สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท ได้อย่างลงตัว !

พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท
ก ร ะ เ ป๋ า น า ม บั ต ร 

พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ทก ร ะ เ ป๋ า น า ม บั ต ร

ชม สิ น ค้ า พ รี เ มี่ ย ม ที่เราผลิตได้ที่ :
https://www.hilmynabrand.com/shop 
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ลูกค้าที่ไว้วางใจ สั่ง ผลิตสินค้า กับเรา :
https://www.hilmynabrand.com/premium
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ติดต่อสอบถาม – ปรึกษาข้อมูลในการ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
L i n e  O f f i c i a l : @hilmyna
F a c e b o o k: http://www.facebook.com/hilmynahandmade
I G : Hilmynahandmade
E – m a i l : hillmynahandmade@gmail.com
M o b i l e : 085 – 507 7766 คุณตรอง

Leave a Reply

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.