ads paper size 08

ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรต้องรู้ ! – Paper Size

ขนาดของกระดาษ ที่สำคัญและควรรู้ !

ในยุคที่ เทคโนโลยี เข้ามามี บทบาทสำคัญ กับชีวิตของเรามากขึ้น ย่อมทำให้เกิด  การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งวิถีชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และบางสิ่งที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทลง จนเลือนหายไปในที่สุด หนึ่งในนั้น คือ เจ้ากระดาษแผ่นเล็ก ๆ ที่ทุกคนเคยหยิบใช้กันอย่างชินมือ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ  ชีวิตประจำวัน ของเรา ก่อนที่เจ้าสิ่งนี้จะค่อย ๆ เลือนหายไป เราอยากแชร์ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ และที่ไปที่มาของเจ้ากระดาษนี้ ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น

กระดาษ   ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายทุกวันนี้เป็นระบบมาตรฐาน I S O 216 ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากมาตรฐานระบบ German D I N 476  ถูกคิดค้นโดยคุณ Georg Christoph Lichtenberg นักคิดและนักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมัน จุดเด่นอยู่ที่การพับครึ่งของกระดาษ เมื่อพับแล้วจะได้อัตราส่วนที่เท่ากันเสมอ ( ด้านกว้าง x ด้านสูง )  ประโยชน์ที่ได้คือเมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งใช้งานตามมาตรฐานนี้ จะไม่เสียเศษจากการตัด

“ มาตรฐานกระดาษในระบบ ISO 216 นี้
จะถูกแบ่งออกเป็น3 ชุด คือ A, B, C
โดยที่เราพบเจอบ่อยที่สุดนั้นก็คือชุด A ”

ขนาดของกระดาษ

กระดาษชุด A

มีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ A0 ซึ่งมีขนาดเท่ากับ  1 ตารางเมตร คือ กว้าง 841 มม. x ยาว 1,189 มม. เมื่อทำการแบ่งครึ่งจะได้กระดาษ A1 และหากนำไปพับให้เล็กลงเรื่อย ๆ ก็จะได้ A2 – A10 ตามลำดับ เป็นที่ นิยม อย่างมากโดยเฉพาะขนาด A4 สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทว่า.. กระดาษ A4 นั้นยังไม่ตอบโจทย์ ทุกจุดประสงค์ของการใช้งาน เช่น โปสเตอร์ต่าง ๆ จะทำให้ตัดเศษได้ไม่ลงตัว จึงทำให้กระดาษชุด B เกิดขึ้น

“ A0 – A3 ใช้เขียนแบบแปลน เนื่องจาก มีเนื้อที่มาก
A4 ใช้ทำ ก ร ะ ด า ษ จ ด ห ม า ย , ว า ร ส า ร , เ อ ก ส า ร ทั่ ว ไ ป
A5 ใช้ทำ ก ร ะ ด า ษ จ  ด ห ม า ย เ ล็ ก หรือ พ็ อ ค เ ก็ ต บุ๊ คส์ 
A6 ใช้ทำ โปสการ์ ด , สมุ ดพ ก
A8 นิยมใช้ทำ นามบัตร 
A10 นิยมใช้ทำ แสตมป์ ”

ขนาดของกระดาษ

กระดาษชุด B

มีความกว้าง 1 เมตร ( 1,000 mm. ) และ มีสัดส่วนความยาว 1,414 มม. ทำให้กระดาษชุดB0 มีความใหญ่กว่ากระดาษ A0 กระดาษชุด B นิยมนำมาพิมพ์โปสเตอร์ สมุดโน้ต พาสปอร์ตและซองเอกสารต่าง ๆ

ขนาดของกระดาษชุด B

“ ขนาดของกระดาษชุด B ส่วนใหญ่นิยมนำมา พิมพ์โปสเตอร์
หนังสือเดินทาง, ซองจดหมาย และ ซองเอกสาร

ขนาดของกระดาษ

กระดาษชุด C

อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ คือ ซองเอกสารต่าง ๆ ที่เราใช้ใส่เอกสารชุด A นั้น ล้วนมาจากกระดาษชุด C ดังนั้นทำให้กระดาษชุด C มีความใหญ่กว่าชุด A

ตัวอย่าง : นำกระดาษชุดA4 > ใส่ลงในซอง C4 ได้ และซอง C4 > จะใส่ลงในซอง B4 ได้พอดี

“ ขนาดของกระดาษ ชุด C ส่วนใหญ่นิยมใช้กำหนดซองจดหมายหรือซองใส่เอกสารต่าง ๆ ”

ชม สิ น ค้ า พ รี เ มี่ ยม ที่เราผลิตได้ที่ :
https://www.hilmynabrand.com/shop
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ลูกค้าที่ไว้วางใจ สั่งผลิตสินค้ากับเรา :
https://www.hilmynabrand.com/premium
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ติดต่อ สอบถาม – ป รึก ษา ข้อ มูล ในการ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
Line Official : @hilmyna
Facebook : http://www.facebook.com/hilmynahandmade
IG : Hilmynahandmade
E – mail : hillmynahandmade@gmail.com
Mobile : 085 – 507 7766 คุณตรอง

Leave a Reply

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.